Allsangkonsert

Vi tilbyr 45 minutters allsangstund for institusjoner, dagaktivitetstilbud, sentre, foreninger og lignende! Dette gjelder både for små og store grupper, og vi skreddersyr tema og sanger utifra deres ønsker. Dette spesifiseres ved bestilling.

Våre kursholdere har mye kunnskap om og erfaring med bruk av sang i omsorgsarbeid, og er lært opp av Sang i eldreomsorgen. Kursholderne er i tillegg allsangsledere, og det er fullt mulig å ønske seg en spesifikk kursholder.

Kombinert med andre kurs, får dere 20% rabatt av totalprisen.

Priser (rabatt for Syngende eldreinstitusjoner):

1 gang: 2500,- (2000,-)

3 ganger: 6500,- (5500,-)

10 ganger: 16000,- (14000,-)