Skjermbilde 2018-01-12 kl. 13.19.02.png

Sang i eldreomsorgen er del av den nasjonale satsningen Krafttak for sang
Folkeakademienes landsforbund er operatør for Sang i eldreomsorgen og Syngende institusjoner.


Hva får institusjonen?

Institusjonen får være med i et helhetlig program for institusjonen med hovedvekt på utvikling av de ansatte. Vi hjelper til med oppbygging av rutiner og systemer for en strukturert og systematisk bruk av sang i institusjonen. Slik bidrar vi med ny kunnskap og ikke minst hjelp til implementering av gode tiltak.

Dere får:

 • Kursrekke på tre totimers kurs med erfaren kursholder (beskrivelser under)

 • Gratis abonnement på syngsammen.no, vår digitale ressursportal med over 100 sanger, aktiviteter og fagstoff

 • Gruppesett med kurshefter om Omsorgssang, Sang som sosial aktivitet og andre spennende tema

 • Mulighet for veiledning på telefon/skype med kursholder eller faglig leder

 • Gratis erfaringsseminar sammen med andre institusjoner, en gang i løpet av året

 • Rabatt på Krafttak for sang sin årlige konferanse

 • Rabatt på alle øvrige kurs og allsangopplegg fra Sang i eldreomsorgen

 • Materiell- /synlighetspakke med blant annet plakatmaler, buttons, rollup og informasjonsvideo

De tre kursene inneholder

 1. Hvorfor og hvordan skal vi synge? Praktisk og teoretisk inspirasjonsseminar som gir kunnskap om sangens effekter i eldreomsorgen og gir konkrete tips til hvordan man kan komme i gang.

 2. Sangaktiviteter og omsorgssang. Praktisk og teoretisk kurs der man får prøvd ut ulike sangaktiviteter både i kursgruppa og med brukere/bebeoere. Verktøy for omsorgssang forklares og prøves ut i praksis

 3. Allsangkonsert for alle! Kursholderen leder en allsangkonsert, for alle beboere og personale, med personalet som gode hjelpere. 

Alle seminarer, kurs, veiledningsmøter og oppfølging gjøres av Sang i eldreomsorgen sine fagpersoner, på institusjonen. Vi skreddersyr et opplegg som passer den enkelte institusjon. Alle institusjoner kan bestille enkeltseminarer eller veiledning med en av våre dyktige kursholdere, uten å være definert som Syngende institusjon. For nærmere beskrivelse av våre kurs, se her

Hvem kan bli med?

Alle institusjoner, hjemmebaserte tjenester og dagaktivitetstilbud for eldre og personer med demens kan søke. Vi har ingen nedre eller øvre grense for størrelse på institusjonen, verken når det gjelder antall avdelinger, ansatte eller beboere/brukere.

Hva koster det å delta i programmet?

Egenandelen per institusjon er 9000 ved påmelding innen 1.november 2019. For denne prisen er alt som beskrives over inkludert (også reiseutgifter for kursholder)

Hvordan melde seg på?

Bruk vårt skjema nedenfor.