Krafttak for sang

KFS skal styrke sangtradisjoner- og sangglede landet rundt.
I samarbeid med KFS´s mange partnere utvikles kurs, konferanser, ressursbanker og programmer. 

Visjon

Krafttak for sang sin visjon er et syngende samfunn der alle mennesker får del i sangen som kilde til glede, kreativitet, identitet, helse og egenutvikling. Vi jobber for at alle mennesker skal få et inkluderende sangtilbud uavhengig av funksjonsnivå, alder, bosted og etnisitet. 

Krafttak for sang tror på sangens mange positive effekter for enkeltmenneske og samfunnet som helhet, effekter som er godt understøttet av nyere forskning. For å oppnå visjonen har vi opprettet fem programområder: Sang for barn og unge, Sang i eldreomsorgen, Sang og inkludering, Sang og helse og Sang i lokalsamfunnet.

Syngendeskole_kurs_LarsOpstad_2015_035.jpg

 

Bakgrunn

Krafttak for sang ble opprettet for å styrke den levende og brede sangkulturen, og har sitt utspring i Syng for livet-bevegelsen som startet opp på slutten av 90-tallet. Etter to enstemmige merknader fra Kulturkomiteen fikk Krafttak støtte fra Kulturdepartementet i 2014. Det første året var det politiske oppdraget å skape en norsk versjon av det britiske sangprogrammet Singup, mens i 2015 bestod oppdraget å styrke sangen i eldreomsorgen gjennom programmet Syngende eldreinstitusjoner.

 

Plattform

Krafttak for sang er bygd opp som en samhandlingsplattform for 24 organisasjoner og institusjoner i Norge, med et eget sekretariat som nav. Organisasjonene og institusjonene har status som partnere, og innehar en stor medlemsmasse og en bred kompetanse innenfor sangfeltet. Flere av partnerne er operatører for prosjekter eller utvikler kurs og andre aktiviteter i samarbeid med Krafttak for sang sentralt.

Krafttak for sang samarbeider med Singing Cities som er et program for styrking av den levende og inkluderende sangen i flere europeiske byer. Namsos står som søker om et EU-prosjekt fra 2016 innenfor denne rammen.

 

Pilotprosjekter

I dag er flere tusen nordmenn med på Krafttak for sangs pilotprosjekter: Syngende eldreinstitusjoner, Syngende SkoleSyngende kommuner og Syngende barnehager.

Inkludering

Sang som middel til å inkludere flyktninger/asylsøkere og flerkulturelle er et annet fokusområdet. I 2016 vil alle de syngende kommunene ha egne prosjekter rettet mot disse gruppene, samt at det planlegges andre prosjekter med nasjonal utbredelse.

Konferanse

For å dele erfaringer fra sine programmer og pilotprosjekter samt å sette søkelyset på utvalgte temaer arrangerer Krafttak for sang en nasjonal konferanse hver høst. Krafttak arrangerer også åpne møte og bidrar med innlegg og foredrag på eksterne konferanser i inn- og utland.