Våre kurs

Vi tilbyr kurs og fagforelesninger til alle som jobber med eldre i Norge. Kursene kan tilpasses etter behov og gis større eller mindre grad av fordypning.

Generelt om våre kurs

Vi vet at bruk av sang i eldreomsorgen skaper trivsel, styrker sosiale bånd og fellesskapsfølelse og forebygger passivitet, uro og symptomer på angst og depresjon. I Nasjonal faglig retninglinje for demens anbefales bruk av sang og musikk som verktøy i omsorgssituasjoner, og at helsepersonell mottar opplæring og veiledning av kvalifiserte fagpersoner. Vårt kurstilbud er utviklet av musikkterapeuter med særlig kompetanse innen eldreomsorg og demens.

Ingen forkunnskaper behøves for å delta på våre kurs! Kursene våre kan bestilles av alle innen helse- og omsorgstjenestene: heldøgnsomsorg, dagtilbud og hjemmetjenester. Organisasjoner og lag som har eldre og/eller personer med demens som målgruppe, kan også ha nytte av kursene våre. Kursene holdes hos dere, for personalet, og gjøres svært praksisnære. Dermed behøver ikke personalet å flytte på seg

De som allerede er Syngende eldreinstitusjoner, og har deltatt på våre kurs, kan få rabatt på andre kurs.

Kursholderne våre har mye kunnskap om og erfaring med bruk av sang i omsorgsarbeid, og er i tillegg lært opp av Sang i eldreomsorgen.