Våre kurs

Vi tilbyr kurs og fagforelesninger til alle som jobber med eldre i Norge. Kursene kan tilpasses etter behov og gis større eller mindre grad av fordypning.

Generelt om våre kurs

Vi vet at bruk av sang i eldreomsorgen skaper trivsel, styrker sosiale bånd og fellesskapsfølelse og forebygger passivitet, uro og symptomer på angst og depresjon. I Nasjonal faglig retninglinje for demens anbefales bruk av sang og musikk som verktøy i omsorgssituasjoner, og at helsepersonell mottar opplæring og veiledning av kvalifiserte fagpersoner. Vårt kurstilbud er utviklet av musikkterapeuter med særlig kompetanse innen eldreomsorg og demens.

Ingen forkunnskaper behøves for å delta på våre kurs! Kursene våre kan bestilles av alle innen helse- og omsorgstjenestene: heldøgnsomsorg, dagtilbud og hjemmetjenester. Organisasjoner og lag som har eldre og/eller personer med demens som målgruppe, kan også ha nytte av kursene våre. Kursene  holdes hos dere, slik at personalet ikke må flytte på seg og kursene kan gjøres svært praksisnære.

For Syngende eldreinstitusjoner gis det rabatt på alle kurs. Kurs kan også kombineres med allsangkonsert, dette gir 20% avslag i totalprisen.

Kursholderne våre har mye kunnskap om og erfaring med bruk av sang i omsorgsarbeid, og er i tillegg lært opp av Sang i eldreomsorgen.