FØLGEFORSKNING PÅ SANG I ELDREOMSORGEN

FØLGEFORSKNING PÅ SANG I ELDREOMSORGEN

I 2018 følges tre av våre Syngende eldreinstitusjoner av forsker Kari Bjerke Batt-Rawden, gjennom et forskningsprosjekt! Prosjektet er et samarbeid mellom Sang i eldreomsorgen/Krafttak for sang og NTNU.

Gjennom invidividuelle intervjuer, fokusgruppe-intervjuer og deltakende observasjon, blir betydningen av Sang i eldreomsorgen som implementeringstiltak fulgt og vurdert. Innen utgangen av året vil vi ha resultater som kan gi oss svar på spørsmål om organiseringen av Sang i eldreomsorgen fungerer hensiktsmessig, og hvordan tiltakene som settes i gang påvirker livskvalitet, trivsel og sosialt miljø for beboere, ansatte og pårørende ved institusjonene.

Batt-Rawden er sosiolog og arbeider som førsteamanuensis ved NTNU, Institutt for helsevitenskap på Gjøvik. Hun har sin PhD, «Music and health promotion», fra University of Exeter i England. Hun forsker på temaer som kultur, helse og helsefremmende lokalsamfunn, har skrevet en rekke bokkapitler og publiserte artikler om disse temaene, og deltar i flere forskningsnettverk nasjonalt og internasjonalt.

Vi markerer Mads Berg sangstafetten vår!

Vi markerer Mads Berg sangstafetten vår!

I dag markerer vi Mads Berg -sangstafett med kake og sprudlevann! Tusen takk for alle fine bidrag! Dessverre er internettet vårt nede men vi vil legge ut alle bidragene så snart vi kan.

Erfaringsutveksling I AKERSHUS

Erfaringsutveksling I AKERSHUS

Onsdag 7. juni var det samling og erfaringsutveksling for kjernetroppene fra fire eldreinstitusjoner i Akershus. De er alle i sitt 2. år av pilotprosjektet Syngende institusjoner.

Listaheimen blir Syngende eldreinstitusjon

Listaheimen tar et Krafttak for sang og blir en Syngende eldreinstitusjon. Se en video der de forteller litt om hvorfor sangen kan ha en viktig rolle i eldreomsorgen. 
 

Sagenehjemmet i Fagbladet

I Fagbladet nr. 1 2017 kan du lese en god artikkel om hvordan de bruker sang i hverdagen på Sagenehjemmet. Sagenehjemmet er en av våre Syngende eldreinstitusjoner. Nå har artikkelen kommet i nettugaven, så da er det på tide å dele den!

Foto: Werner Juvik

Sparebankstiftelsen Støtter "Generasjonsmøter med sang"

Folkeakademiet og Krafttak for sang har i disse dager mottatt en nyhet som mange vil få glede av neste år. Vårt spennende prosjekt «Generasjonsmøter med sang» er tildelt 430 000 kroner fra Sparebankstiftelsen.

Sangdosetten

Sangdosetten

En daglig sang i medisindosetten har virket positivt på humøret hos beboerne ved Sauherad bygdeheim.

Sang for demente

Sang for demente

Sang og musikk for demente startet opp som et fast tilbud ved sykehjemmet i Dale i den syngende kommunen Fjaler i 2009

Sing for your life

Sing for your Life er en veldedig organisasjon som har opprettet Silver Song Clubs for beboere ved sykehjem i Storbritannia.

Kultur på resept

Kultur på resept

Det svenske prosjektet ”Kultur på recept” har gitt raskere rehabilitering for flere pasienter med fysiske og psykiske sykdommer.

Sangbeite

Sangbeite mellom barn og eldre har blitt en populær sangaktivitet i den syngende kommunen Sauherad.

Barnesanger mellom generasjonene

Barnesanger mellom generasjonene

Mange gamle barnesanger står i fare for å bli glemt, siden barn lærer andre sanger i dag enn det deres besteforeldre vokste opp med.