Velkommen til ny leder i Sang i eldreomsorgen!

Kristi Stedje går ut i treårig forskningspermisjon og vi er glade for å kunne presentere Beatrix Van Doorn, som vil ta over lederansvaret i Sang i eldreomsorgen, fra 1. oktober. Beatrix er utdannet musikkterapeut, og har foruten erfaring fra eldreomsorg jobbet med barn og unge og innen psykisk helse. Hun kommer fra stillingen som rådgiver ved Norges musikkhøgskole, der hun har drevet utviklingsprosjekter og jobbet med veiledning av studenter. Hjertelig velkommen til oss, Beatrix!

Beatrix Van Doorn

Beatrix Van Doorn


Sang i eldreomsorgen gir større trivsel for beboere og ansatte på institusjon!

Sang i eldreomsorgen gir større trivsel for beboere og ansatte på institusjon!

Ny forskningsrapport

Med stor glede publiserer vi i dag Sang i eldreomsorgen sin helt ferske følgeforskningsrapport! Forfatter er Kari Bjerke Batt-Rawden.

Hovedfunnene i rapporten viser at deltakelse i Sang i eldreomsorgen gir:

• Mer sang: det synges mer i institusjonene, og dette oppleves positivt

• Økt glede og trivsel for beboere

• Bedre kommunikasjon mellom beboere og personale og mellom beboere og pårørende

• Tilfredshet med opplæring og oppfølging - noen savner mer teoretisk kunnskap og noe mer oppfølging.

Rapporten viser til positive sammenhenger mellom sang og økt trivsel og glede

Rapporten viser til positive sammenhenger mellom sang og økt trivsel og glede

Bakgrunn

Siden oppstarten i 2015 har Sang i eldreomsorgen utviklet og gjennomført et program for eldreinstitusjoner med mål om økt kunnskap om og implementering av sangtiltak som helsefremmende og trivselsskapende tiltak i hverdagen. I pilotperioden 2015–2018 har totalt 26 institusjoner for eldre fulgt programmet, og mottatt kurs, veiledning og materiell administrert av operatørorganisasjonen Folkeakademienes Landsforbund og underoperatør Akershus musikkråd. Sang i eldreomsorgen er en del av den landsomfattende satsningen Krafttak for sang, og støttes økonomisk av Kulturdepartementet.

Høsten 2017 ble det besluttet å gjøre en ekstern følgeforskning, for å få et nøytralt, profesjonelt blikk på hvilken betydning det har for institusjonene å være med på programmet. Forskeren Kari Bjerke Batt-Rawden, førsteamanuensis ved NTNU gjennomførte forskningen, og er forfatter av rapporten. Denne rapporten inneholder resultatene fra det ett år lange følgeforskningsprosjektet som er gjort i løpet av 2018, på tre av Sang i eldreomsorgen sine Syngende eldreinstitusjoner.


Tusen takk til Batt-Rawden for grundig og godt forskningsarbeide, og til institusjonene som stilte som informanter til forskningen.

Dansk-norsk samarbeid om musikk i eldreomsorg

Dansk-norsk samarbeid om musikk i eldreomsorg

Sang i eldreomsorgen i dansk-norsk samarbeid om fag- og praksisutvikling på feltet musikk i eldreomsorg!

30. og 31. januar hadde Sang i eldreomsorgen besøk av den danske musikkterapeuten og forskeren Julie Kolbe Krøier, tilknyttet Aalborg Universitet i Danmark. Krøier arbeider med prosjektet PAMI (Person Attuned Musikal Interaction in dementia care).

BT2B0075.jpg

Besøkte institusjoner i Asker

Besøket ble en anledning til å lære av hverandre og utveksle erfaringer, og dannet grunnlaget for et dansk-norsk samarbeid om fag- og praksisutvikling på feltet musikk i eldreomsorg. Julie besøkte også de Syngende eldreinstitusjonene Gullhella bo- og aktivitetssenter og Nesbru bo- og omsorgssenter i Asker. Her fikk hun se eksempler fra praksis på hvordan sang og musikk brukes i omsorgen der, og snakke med ansatte om betydningen av sangtiltakene for både beboere og ansatte. Vi takker Julie for et godt og inspirerende møte og ønsker henne velkommen tilbake til Norge snart!

Forsker på musikalsk kommunikasjon

Gjennom PAMI får ansatte i eldreomsorg opplæring av bruk av musikk i dagliglivet med personer med demens, ikke ulikt slik Sang i eldreomsorgen gjør i norske eldreinstitusjoner. Som forskningsprosjekt vil PAMI undersøke hvordan musikalsk kommunikasjon mellom helsearbeidere og personer med demens foregår, og hvordan man best kan legge til rette for slik musikalsk kommunikasjon, med mål om å redusere blant annet angst og depresjon samt medikamentbruk blant beboere i institusjon.


Å være en Syngende eldreinstitusjon skaper glede!


Kulturkoordinator ved Re helsehus, musiker og pedagog Gro Arnesdatter Hansen er klar i sin tale: å være Syngende eldreinstitusjon gir mye glede! For beboere, ansatte, pårørende – og henne selv.

Bildetekst: Kulturkoordinator Gro Arnesdatter Hansen og beboer Ruth på Syngende Re helsehus

Bildetekst: Kulturkoordinator Gro Arnesdatter Hansen og beboer Ruth på Syngende Re helsehus

Re helsehus er en Syngende eldreinstitusjon, og har vært det siden våren 2018.

- Jeg har vært kulturkoordinator her i tre år, forteller Gro.

- Min stilling ble opprettet da helsehuset var nytt, for å bidra til hygge og underholdning for husets 100 beboere. Jeg er bare en person, og kan gjøre mye, men jeg ønsket å få til mer enn jeg kunne på egenhånd. Særlig ønsket vi å satse på omsorgsang. Da vi hørte om at dette er noe Sang i eldreomsorgen driver med, henvendte vi oss til dere for å få drahjelp. Jeg har selv mye kompetanse på kultur, og husets flotte helsearbeidere har helsekompetansen, men vi trengte noen som kunne hjelpe oss med å forene dette. Dette fant vi i Sang i eldreomsorgen.

På Re helsehus er det mange sangaktiviteter hver uke. I tillegg til å bruke omsorgsang og å ha sangstunder på avdelingene, arrangeres ønskekonsert der beboerne selv melder inn ønsker for hva som skal synges og spilles. De har også visekor der over 40 beboere og hjemmeboende eldre møtes hver uke for å synge sammen.

- Alle gleder seg veldig til korøvelsene, sier Gro. Dette er en viktig musikalsk og sosial møteplass, for både de som bor hjemme og de som bor hos oss.

Gro sier at ved å være med som Syngende eldreinstitusjon har kunnskapen om hvordan og hvorfor man kan og bør bruke sang økt blant de som jobber ved helsehuset. Både avdelingsledere og helsearbeidere har deltatt på kurs, og bidrar nå aktivt i sangarbeidet. De lærer seg nye sanger, og ønsker å lære mer.

- Jeg vil absolutt anbefale å bli en Syngende eldreinstitusjon, sier Gro. Vi lærer mye, vi har en flott og kunnskapsrik kursholder som kommer til oss fra Sang i eldreomsorgen. Dette gir oss god hjelp og støtte i det viktige arbeidet med å integrere sangen som en del av dagliglivet her på Re helsehus!

BLI EN SYNGENDE ELDREINSTITUSJON!

FØLGEFORSKNING PÅ SANG I ELDREOMSORGEN

FØLGEFORSKNING PÅ SANG I ELDREOMSORGEN

I 2018 følges tre av våre Syngende eldreinstitusjoner av forsker Kari Bjerke Batt-Rawden, gjennom et forskningsprosjekt! Prosjektet er et samarbeid mellom Sang i eldreomsorgen/Krafttak for sang og NTNU.

Gjennom invidividuelle intervjuer, fokusgruppe-intervjuer og deltakende observasjon, blir betydningen av Sang i eldreomsorgen som implementeringstiltak fulgt og vurdert. Innen utgangen av året vil vi ha resultater som kan gi oss svar på spørsmål om organiseringen av Sang i eldreomsorgen fungerer hensiktsmessig, og hvordan tiltakene som settes i gang påvirker livskvalitet, trivsel og sosialt miljø for beboere, ansatte og pårørende ved institusjonene.

Batt-Rawden er sosiolog og arbeider som førsteamanuensis ved NTNU, Institutt for helsevitenskap på Gjøvik. Hun har sin PhD, «Music and health promotion», fra University of Exeter i England. Hun forsker på temaer som kultur, helse og helsefremmende lokalsamfunn, har skrevet en rekke bokkapitler og publiserte artikler om disse temaene, og deltar i flere forskningsnettverk nasjonalt og internasjonalt.

Vi markerer Mads Berg sangstafetten vår!

Vi markerer Mads Berg sangstafetten vår!

I dag markerer vi Mads Berg -sangstafett med kake og sprudlevann! Tusen takk for alle fine bidrag! Dessverre er internettet vårt nede men vi vil legge ut alle bidragene så snart vi kan.

Erfaringsutveksling I AKERSHUS

Erfaringsutveksling I AKERSHUS

Onsdag 7. juni var det samling og erfaringsutveksling for kjernetroppene fra fire eldreinstitusjoner i Akershus. De er alle i sitt 2. år av pilotprosjektet Syngende institusjoner.

Listaheimen blir Syngende eldreinstitusjon

Listaheimen tar et Krafttak for sang og blir en Syngende eldreinstitusjon. Se en video der de forteller litt om hvorfor sangen kan ha en viktig rolle i eldreomsorgen. 
 

Sagenehjemmet i Fagbladet

I Fagbladet nr. 1 2017 kan du lese en god artikkel om hvordan de bruker sang i hverdagen på Sagenehjemmet. Sagenehjemmet er en av våre Syngende eldreinstitusjoner. Nå har artikkelen kommet i nettugaven, så da er det på tide å dele den!

Foto: Werner Juvik

Sparebankstiftelsen Støtter "Generasjonsmøter med sang"

Folkeakademiet og Krafttak for sang har i disse dager mottatt en nyhet som mange vil få glede av neste år. Vårt spennende prosjekt «Generasjonsmøter med sang» er tildelt 430 000 kroner fra Sparebankstiftelsen.

Sangdosetten

Sangdosetten

En daglig sang i medisindosetten har virket positivt på humøret hos beboerne ved Sauherad bygdeheim.

Sang for demente

Sang for demente

Sang og musikk for demente startet opp som et fast tilbud ved sykehjemmet i Dale i den syngende kommunen Fjaler i 2009

Sing for your life

Sing for your Life er en veldedig organisasjon som har opprettet Silver Song Clubs for beboere ved sykehjem i Storbritannia.

Kultur på resept

Kultur på resept

Det svenske prosjektet ”Kultur på recept” har gitt raskere rehabilitering for flere pasienter med fysiske og psykiske sykdommer.

Sangbeite

Sangbeite mellom barn og eldre har blitt en populær sangaktivitet i den syngende kommunen Sauherad.