Allsangkonsert har blitt et populært sangtiltak for eldre i den Syngende kommunen Målselv. Et godt samarbeid mellom Målselv kommune, lokale kor, hjemmetjeneste, Frivilligsentralen og Lions Club har vært en viktig suksessfaktor.

Korene i Målselv inviterer til seks allsangkvelder i året, der de eldre får tilbud om gratis skyss til og fra konserten gjennom Frivilligsentralen. Så langt har opptil 70 publikummere møtt opp til allsang, der blant annet vårviser og kjente salmer har vært på programmet. En av konsertene ble også gjennomført som en ønskekonsert, der koret delte ut sangbøker som de eldre kunne velge sanger fra.

Korene rullerer på allsangkveldene som gjennomføres annenhver måned, og for hvert kor blir det en kveld i året. Skoler og samfunnshus har blitt benyttet som konsertlokale, og dette blir dekket av kommunen. Kommunen har skrevet en invitasjon som hjemmetjenesten legger igjen hjemme hos brukerne, og så kan de fylle ut navn og adresse for å bli hentet til gratis allsangkonsert. Dette gjør det mulig for de eldre å komme til allsang hvis de ønsker det.

Korene bestemmer selv dag og tidspunkt for allsangkonserten, og flere kor har også lagt konserten til det tidspunktet de vanligvis øver. Koordinator og lærer Marit Fossen forteller at dette har blitt svært populært blant korene, som selv får bestemme repertoar og tema for konserten. Forutsetningen er at de eldre skal få synge mye på konsertene, og mange kor velger å teste ut repertoar til konserter de skal ha senere på året.

”Når mange gjør litt, så blir det bra”, sier Fossen om de populære konsertene i Målselv. Ved at alle får ansvar for litt hver, blir det også lettere å legge til rette for sang i kommunen. Hun ønsker å få til mest mulig gjennom ressursene som er i kommunen fra før, slik at arrangementene blir overlevelsesdyktige også på lengre sikt.

Målselv er en av Krafttak for Sang sine syngende kommuner.

Vil du vite mer?

Kontakt kommunekoordinator Marit Fossen

e-post: marit.fossen@malselv.kommune.no

Tekst: Kristine Maria Lund