Kor for eldre kan skape glede, velvære, forbedret selvtillit, kognitiv stimulans og trening av hukommelsen. I tillegg er det sosialt og motvirker ensomhet fordi man møter likesinnede, blir kjent i lokalsamfunnet og å får nye venner.

Denne undersøkelsen fra England hadde til hensikt å vurdere deltakernes synspunkter på korsang for eldre med hensyn til anvendbarhet og effekt på helse og velvære.

Forskerne tok utgangspunkt i “The Silver Song Club-metoden” som er knyttet til Sing for your life Ltd. Prosjektet gikk over 14 uker med en øvelse á 90 minutter per uke. En del av deltakerne ble oppfordret til å skrive ned erfaringene de hadde i forbindelse med sangkoret ved tre anledninger i løpet av perioden. Et mindre utvalg ble også intervjuet i etterkant.

Analysen viser at enkelte av deltakerne gav tilbakemeldinger om fysiske effekter som forbedret lungekapaistet, mer utholdenhet, bedre evne til å takle smerter, forbedret holdning og forbedret stemmekvalitet. De fleste fortalte om psykologiske effekter som glede, velvære, forbedret selvtillit, kognitiv stimulans og trening av hukommelsen. Dessuten var det mange som rapporterte om at tiltaket motvirker ensomhet fordi man oppnår sosiale effekter som å møte likesinnede, få sosial støtte, bli kjent i lokalsamfunnet og få nye venner og nettverk.

Studien peker på korsang som en effektiv og andvendbar aktivitet for denne aldersgruppen. Flere av deltakerne ble med i andre kor i lokalsamfunnet etter at prosjektet var ferdig og mange fortsatte neste semester. Dessuten ble det etablert flere lignende kor i samme område.

Referanse: Skingley, A, Martin, A, Clift, S (2015). The Contribution of Community Singing Groups to the Well-Being of Older People; Participant perspectives from the UK. Journal of Applied Gerontology March, 2015.

Kartlegging, utvalg og presentasjon av forskning: Anne Haugland Balsnes, førsteamanuensis i musikk ved Ansgar Høgskole.

The silver song clubs arrangerer musikkgrupper for eldre. Noen ganger er pårørende og familie også invitert til å være med. I musikkgruppene benyttes det sang, bevegelser og rytmeinstrumenter. Det er en unik model for å lage musikk sammen, og som utvikler seg i tråd med nyere vitenskapelig forskning. Gruppene samles på ulike lokale samlingsplasser og på dagsentre.

Silver song clud.jpg

Sing for your Life er en veldedig organisasjon som har opprettet Silver Song Clubs for beboere ved sykehjem i Storbritannia.