Stroke a chord.jpg

Korsang er et godt tiltak i rehabiliteringen av slagpasienter fordi det blant annet hjelper til med å forbedre taleevnen og dermed evnen til å uttrykke seg. 

Stroke-a-Chord er et kor i Melbourne, Australia, for slagpasienter med afasi (=mistet taleevne etter slag). Medlemmene kan derimot synge selv om de ikke kan snakke. Korets første opptreden var for familie og venner i september 2010.

Stroke-a-Chord var med i et forskningsprosjekt i 2013 hvor forskerne ville undersøke om korsang kan innvirke på sinnsstemning og sosialt engasjement for slagpasienter med afasi. Prosjektet varte over 20 uker og de hadde 2 timer korøvelse hver uke. Deltakerne i studien ble kartlagt på ulike områder som for eksempel sinnsstemning, evne til kommunikasjon, kognisjon og generell og sosial funksjonsevne. I tillegg til dette ble 3 kormedlemmer og 5 pårørende intervjuet. Alle undersøkelser ble gjort før, under og etter gjennomføringen av prosjektet.

Resultatene av studien viser at koraktiviteten kan føre til redusert psykologisk stress, bedre selvtillit, sinnsstemning og taleevne og dermed mindre frustrasjon og bedre kommunikasjonsevne. Korsang er godt egnet i rehabiliteringen av slagpasienter.

Referanse: Tamplin J, Jones , Way , Baker F, Lee (2013), ‘Stroke a Chord’: The effect of singing in a community choir on mood and social engagement for people living with aphasia following a stroke, NeuroRehabilitation: an interdisciplinary journal, DOI: 10.3233/NRE-130916

Kartlegging, utvalg og presentasjon av forskning: Anne Haugland Balsnes, førsteamanuensis i musikk ved Ansgar Høgskole.