Korsang for eldre er et kostnadseffektivt og godt middel for å opprettholde og forbedre mental helse og bør vurderes som et viktig element i folkehelsetiltak for eldre.

Denne undersøkelsen fra England hadde til hensikt å vurdere hvilken effektivitet og kostnadseffektivitet korsang kan ha for eldre med hensyn til mental helse og livskvalitet.

Som i korsang for eldre tok forskerne utgangspunkt i “The Silver Song Club-metoden” som er knyttet til Sing for your life Ltd. Prosjektet gikk over 6 måneder med en øvelse á 90 minutter per uke. Det var 258 deltakere over 60 år med i undersøkelsen. De ble delt i to grupper, den ene gruppen fikk synge i kor og den andre gruppen fortsatte med sine vanlige aktiviteter. Deltakerne ble målt på livskvalitet og mental helse gjennom to anerkjente skalaer (York SF12 og Hospital Anxienty and Depression Scale). I tillegg ble kostnadseffektiviteten målt. Alle målinger ble utført før, under og etter prosjektet.

Etter 6 måneder var det en klar forbedring i kordeltakernes mentale helse og livskvalitet. De hadde mindre angst og var mindre deprimerte enn deltakerne som fortsatte med sine vanlige aktiviteter. Korsang var også mer kostnadseffektivt enn de ”vanlige” aktivitetene. Korsang for eldre er altså et kostnadseffektivt og godt middel for å opprettholde og forbedre mental helse og bør vurderes som et viktig element i folkehelsetiltakene for eldre.

Referanse: Coulton, S., Clift, S., Skingley, A og Rodriguez, J. (2015). Effectiveness and cost-effectiveness of community singing on mental health-related quality of life of older people: randomised controlled trial. The British Journal of Psychiatry, 207 (3) pp. 250-255. doi: 10.1192/bjp.bp.113.129908.

Kartlegging, utvalg og presentasjon av forskning: Anne Haugland Balsnes, førsteamanuensis i musikk ved Ansgar Høgskole.