Deltakerne på Lyden av trivsel – prosjektet  på to sykehus i Nord-Trøndelag, opplevde at koret hadde positiv innvirkning på både arbeidsmiljø og egen helse

Lyden av trivsel er et tilbud til medarbeidere i Helse Nord-Trøndelag, hvor profesjonelle artister instruerer og synger sammen med kor som etableres på ulike arbeidsplasser i fylket. I en undersøkelse publisert i 2013 ville man sammenligne deltakere i Lyden av trivsel med arbeidstakere som ikke deltok og se på demografi, opplevelse av arbeidsmiljø, psykologiske faktorer og selvoppfatning av helse. Ansatte ved to sykehus i fylket dannet sanggrupper/kor på ulike avdelinger og svarte deretter på spørreskjema.

Resultatene fra spørreskjemaene viste at de som deltok i prosjektet var mer engasjert i arbeidsplassen og de opplevde at koret hadde positiv innvirkning på arbeidsmiljø og egen helse. Korprosjektet viste lovende resultater når det gjelder å bruke kulturelle aktiviteter som tiltak til et bedre arbeidsmiljø.

Referanse: Vaag, J., Saksvik, P. Ø., Theorell, T., Skillingstad, T., & Bjerkeset, O. (2013). Sound of well-being – choir singing as an intervention to improve well-being among employees in two Norwegian county hospitals. Arts & Health: International Journal For Research, Policy & Practice, 5(2), 93-102. doi:10.1080/17533015.2012.727838

Kartlegging, utvalg og presentasjon av forskning: Anne Haugland Balsnes, førsteamanuensis i musikk ved Ansgar Høgskole.