Sanger fra fortiden vekker minner og kan bidra til positive følelser og opplevelse av mestring og tilhørighet for pasienter med Alzheimer.

I en israelsk studie fra 2014 ville forskerne undersøke hvilken rolle sang kan spille i samtaler med Alzheimers-pasienter. Seks pasienter med Alzheimers deltok i en sang- og samtalegruppe som ble arrangert 8 ganger i løpet av en måned. I gruppa ble kjente sanger tatt i bruk for å oppmuntre til samtale. Sangen og samtalene ble transkribert og siden analysert ved hjelp av innholdsanalyse.

Resultatet av undersøkelsen viste at sanger fra deltakernes fortid vekker minner. Dette gjelder særlig sanger som er knyttet til sosial eller nasjonal identitet. Alzheimers-pasienter har ofte svekket taleevne, men nøye utvalgte sanger kan stimulere til samtale. Sanggruppene bidro også til at alzheimerpasientene gav uttrykk for opplevelse av tilhørighet, mestring og positive følelser.

Å bruke sang i samtaler med Alzheimers-pasienter er en enkel og effektiv måte å skape en god ramme for kommunikasjon.

Referanse: Dassa, A. & Amir, D. (2014). The role of singing familiar songs in encouraging conversation among people with middle to late stage Alzheimer’s Disease. Journal of Music Therapy. 51 (2): 131-153.

Kartlegging, utvalg og presentasjon av forskning: Anne Haugland Balsnes, førsteamanuensis i musikk ved Ansgar Høgskole.