Mange gamle barnesanger står i fare for å bli glemt, siden barn lærer andre sanger i dag enn det deres besteforeldre vokste opp med. Dette ønsker kommunekoordinator Grethe Marit Olsen i den syngende kommunen Alta å gjøre noe med.

Hun har derfor invitert Alta Gladsang-forening til å være med og utforme et nytt prosjekt, der pensjonister skal besøke barnehagene i Alta. Seniorsangerne skal lære bort gamle barnesanger når de besøker barna, slik at sangene kan bli en del av den felles kulturarven mellom generasjonene.

Mange barn kan ikke barnesangene som deres besteforeldre eller oldeforeldre vokste opp med, og ofte kan de barnehageansatte heller ikke disse sangene. De gamle barnesangene står dermed i fare for å bli glemt, hvis man ikke legger til rette for en overføring av sanger mellom generasjonene.

Målet er at man skal få dette til som et månedlig tiltak med en fast gruppe i starten, der de eldre skal lære barna en sang som de kan jobbe med til neste gang de treffes. Barna tar også sangene med seg hjem, og på denne måten bidrar man til at de gamle sangene kan leve videre. ”Dette er vinn-vinn for alle parter,” sier Olsen om prosjektet, som har planlagt oppstart i løpet av året.

Alta er en av Krafttak for Sang sine syngende kommuner.

Vil du vite mer?

Kommunekoordinator og musikkpedagog Grethe Marit Olsen

tlf. 995 73 109

e-post: Grethemarit2010@gmail.com

Tekst: Kristine Maria Lund