Sang og musikk for demente startet opp som et fast tilbud ved sykehjemmet i Dale i den syngende kommunen Fjaler i 2009 . Sangstunden er en populær aktivitet som fremkaller gode smil og mye latter blant både beboere og ansatte.

Sangstunden varer en time, og gjennomføres hver uke på lukket avdeling og annenhver uke på åpen avdeling. På lukket avdeling deltar cirka 4-6 beboere, og på åpen avdeling 10-15 beboere. Timene ledes av to lærere fra kulturskolen i Fjaler, som synger og spiller piano. I tillegg har en av lærerne også kompetanse innen musikkterapi.

Lærerne pleier å ha en fast ramme for timen, som de improviserer over hvis det kommer nye og impulsive sanger eller ablegøyer fra noen av deltakerne. De tar utgangspunkt i kjente og kjære sanger som beboerne husker og kan fra før, slik at sangstunden kan stimulere både språk og hukommelse. Eksempler på sanger som beboerne har et godt forhold til, er Den fyrste song, No kjem ein vals, Napoleon med sin hær, Ro ro til fiskeskjær, Fager kveldssol smiler, og Mellom bakkar og berg.

Sangstunden er også god bevegelsestrening for deltakerne. Sangene kombineres gjerne med bruk av en fargerik ”fallskjerm” (bildet), der deltakerne sitter i en ring og har hånden i en løkke under fallskjermen. Fallskjermen kan brukes på mange måter, ved at man for eksempel legger en oppblåst ballong oppå fallskjermen som man skal prøve å holde i ro.

Man må bruke mye slagkraft for å holde ballongen på plass, og i følge de ansatte har flere av deltakerne fortsatt ”bokseneven” intakt. Samtidig beveger man fallskjermen rundt i sirkel mens man synger eller hører på musikk, og denne øvelsen fungerer dermed godt for både samspill, impuls og motorikk.

De ansatte merker endring både på beboernes språk, hukommelse og humør som følge av sangstundene. Beboere som kan virke passive på starten av timen, sitter ofte med rak rygg og smiler mot slutten av timen, og takker lærerne med varme håndtrykk på veien ut. Det hender også at beboere som har pleid å være veldig stille, plutselig kan bryte ut i sang eller sitere tekster til sanger de er glade i.

Både ansatte og beboere ved sykehjemmet blir i godt humør av sangstundene, og dette har også inspirert flere av de ansatte til å synge mer med beboerne i det daglige.

Tilbudet er finansiert av innsamlede penger ved sykehjemmet, og støttet av Den kulturelle spaserstokken.

Fjaler er en av Krafttak for Sang sine syngende kommuner.

Vil du vite mer? Kontakt kultursjef Ingeborg Opdøl Tysnes, tlf.: 57 73 80 44 / 988 65 054, e-post: ingeborg.tysnes@fjaler.kommune.no

Tekst: Kristine Maria Lund