Sangbeite mellom barn og eldre har blitt en populær sangaktivitet i den syngende kommunen Sauherad. Hver uke går barnehagebarn ”over beitet” på gårdsplassen i bygda for å synge sammen med de eldre på Bygdeheimen.

Prosjektet startet opp høsten 2015, med ildsjel og sangpedagog Jorid Vale som initiativtaker og forsanger. Barnehagen i kommunen ligger på samme gårdsplass som Bygdeheimen, og veien var dermed kort for barna som skulle på sangbeite til de eldre.  

 Sangpedagog Vale hadde to samlinger med barna i Gvarv barnehage på forhånd, der hun lærte dem enkle ”småstubber” og lokale viser. Samtidig lærte barna henne sanger som var viktige for dem. Prosjektet startet med tjue femåringer, og dette ble etter hvert så populært i barnehagen at også fireåringene og treåringene ville være med.

Barna marsjerer opp til Bygdeheimen en gang i uka mens de synger, og de har også en fast sang som de synger når de går inn. På heimen setter de ansatte på litt musikk for de eldre på en kassettspiller før barna kommer, slik at de er innstilt på halvtimen sammen med barna. Barnehagen har også med seg en kulturskolelærer som kan spille fele og gitar.  

Bevegelsessanger som ”hode, skulder, kne og tå” er populære særlig hos treåringene, og dette har også falt i god smak hos de eldre ved Sauherad Bygdeheim. Vale forteller at de eldre strekker ut armer og bein fra rullestolen, mens de synger mot barna fra hver sin halvsirkel.   

Sangbeitene er også en form for musikalsk historiefortelling, som kan handle om for eksempel blåveispiken eller en katt som slår på en tromme. Det man sier mellom sangene bør knytte seg til det man synger, og sangbeitene kan gjerne være sanselige.

Et eksempel kan være å spørre barna ”Har dere sett blåveis?”, og deretter spørre de eldre ”Kan du kjenne blåveisen i hånda di?”. Dette stimulerer språk og hukommelse hos både barn og eldre, samtidig som generasjonene også møtes direkte gjennom sangen.

Ansatte i barnehagen ønsker nå å gå på kurs for å lære hvordan de kan sette i gang sangen selv, og happeningen ”Sang over vegen” er også planlagt i løpet av våren sammen med NRK Østafjells. 

Sauherad er en av Krafttak for Sang sine syngende kommuner.

Vil du vite mer?

Sangpedagog og forsanger Jorid Vale

tlf. 932 09 355

e-post: jorid.vale@sauherad.kommune.no

Tekst: Kristine Maria Lund