Sing for your Life er en veldedig organisasjon som har opprettet Silver Song Clubs for beboere ved sykehjem i Storbritannia. Organisasjonen har også utviklet en egen musikkboks, The Silver Song Music Box, som har blitt svært populær.

Organisasjonen Sing for your Life ble etablert i 2005, og jobber spesielt med bruk av sang og musikk for å ivareta eldres helse og omsorg ved britiske sykehjem. Sing for your Life startet først med å utvikle Silver Song Clubs, der eldre på sykehjem får synge sammen under ledelse av en musiker eller inspirator en gang i uka.

Hver øvelse varer i 90 minutter, og tar utgangspunkt i sanger og musikk som de eldre kjenner fra før. Øvelsene finner sted på det enkelte sykehjemmet, og er også åpne for ansatte ved sykehjemmet. Vanligvis pleier cirka 15-30 beboere og ansatte å delta. Øvelsene inkluderer bevegelse og aktiv deltagelse, der deltakerne bruker triangler og enkle rytmeinstrumenter mens de synger. I tillegg er pusteøvelser og gode fysiske øvelser en del av programmet.

Sangstundene passer både for slagpasienter og demensrammede, og også for eldre med Alzheimers eller Parkinsons sykdom. I tillegg har Sing for your Life utviklet egne programmer som er spesielt tilpasset eldre som har lærevansker eller som er utviklingshemmede. Organisasjonens eget motto er “A Song a Day Keeps the Doctor Away”, og de gode helseeffektene av sangstundene har også blitt dokumentert i følgeforskning.

Organisasjonen har tilknyttet seg egne frivillige som leder sangstundene, og som hjelper til med praktisk tilrettelegging rundt øvelsene. Sanglederne eller inspiratorene har ofte bakgrunn som lærere, musikere og musikkterapeuter. De som hjelper til med det praktiske har gjerne bakgrunn fra korforum eller fra organisering av senioraktiviteter, og Sing for your Life gir både musikalsk og praktisk opplæring til de frivillige på forhånd. 

I skrivende stund er over 1500 eldre med i en Silver Song Club, og flere av deltakerne kan fortelle om økt energi og bedre humør som følge av de sosiale sangtimene. Sangtimene motvirker sosial isolasjon og gjør at deltakerne får nye venner, samtidig som sang og bevegelse vedlikeholder det fysiske og kognitive samspillet hos eldre.

I forlengelse av dette arbeidet har Sing for your Life utviklet en egen Silver Song Music Box, som både er kostnadseffektiv og lett å bruke. Musikkboksen kobles til TV og spiller deretter av sanger, samtidig som den viser teksten på TV-skjermen. Det kreves ingen forkunnskaper for å bruke den, og den er spesielt velegnet for eldre som er rammet av demens. For øyeblikket har The Silver Song Music Box blitt kjøpt inn og brukes aktivt ved 15-20 sykehjem i Storbritannia.  

Sing for your Life samarbeider med organisasjoner i Finland, Italia, Canada og New Zealand, som tilpasser modellen til lokale forhold. Samtidig utvikler og oppdaterer Sing for your Life de ulike programmene i tråd med nye funn fra forskningen som følger programmene. Disse gode helseeffektene kan du lese mer om her og her. [lenke til forskning KFS)