Onsdag 7. juni var det samling for kjernetroppene fra fire eldreinstitusjoner i Akershus.  Institusjonene som deltok på erfarings- og statusmøte i Frivillighetens Hus i Lørenskog var PRO Kløfta, Stalsberg bo- og behandlingssenter, Solborg bo- og aktivitetssenter og Gullhella bo- og aktivitetssenter. De er alle i sitt 2. år av pilotprosjektet Syngende institusjoner, og har gjennomført flere kursmoduler og aktiviteter.

Akershus musikkråd (operatør av prosjektet i samarbeid med Folkeakademiet) synes det er viktig at institusjonenes kjernetropper treffes og utveksler erfaring og opplevelser de har som syngende institusjoner. «Vi hadde et slikt møte også i fjor, og det var veldig nyttig ikke minst for oss som operatører i prosjektet. Mange tips og ideer ble utvekslet mellom deltagerne» sier Leif Lillejordet i Akershus musikkråd.

Gina Nordby, kjent fra PULS i NRK, holdt et inspirasjonsinnlegg og så ble det selvfølgelig masse sang! Kjetil Aamann fra Norsk sangerforum ledet sangen og ga tips til hvordan man kan synge mer og bli tryggere på sin egen stemme.