–Det var veldig uventet. Jeg synes det var veldig spennende å finne ut at hørselshemmede kan fungere såpass godt i kor. Jeg trodde det ville være vanskeligere for dem, sier medisinstudent ved NTNU, Sunniva Fossly.

I sin hovedoppgave har hun sammen med sin veileder Ellen A. Andreassen Jaatun undersøkt hvordan musikkutøvelse virker for eldre med hørselshemming.

Overlege Ellen A. Andreassen Jaatun arbeider ved Institutt for nevromedisin og bevegelseskunnskap ved NTNU og ved ØNH-avdelingen ved St.Olavs Hospital.

– Resultatene var slående. Tross hørselstapet hadde de eldre høy deltakelse, og trivselen ble rapportert enda større. Deltakerne påpekte følelsen av å inngå i et fellesskap, å oppleve mestring og selvrealisering som positive aspekter, sier Jaatun til Gemini, som omtalte saken først.

Fossly hadde fått kunnskap om hvilket utbytte det å drive med musikk kunne ha for folk med ulike tilstander, og ville undersøke hvordan det virket for de med nedsatt hørsel.

– Vi tenkte at de kanskje var dårlige til å synge i kor, at det var vanskelig når man hørte dårlig. I stedet fant vi at de trivdes veldig godt, sier Fossly til NRK.

Les hele artikkelen her: https://www.nrk.no/trondelag/til-tross-for-darlig-horsel-kan-korsang-vaere-bra-for-eldre-1.13640545