ERNA_GULLHELLA (1).jpg

SATSER PÅ SANG- OG MUSIKK

Sang i eldreomsorgen er del av Gullhellas satsing på hverdagsmestring, aktivisering og kulturelle innslag. Kirkerud mener at den hverdagslige bruken av sang og musikk også vil skape mye latter og glede i samspillet mellom pleiere og beboere.

- Vi har deltatt på fine, praktiske og varierte kurs, der man bruker sang og musikk på veldig mange ulike måter. I tillegg til kurs i omsorgssang, har vi også fått opplæring i arbeidsmiljø-tiltak som “ansattkor”, med mål om at de som jobber her bl.a. skal bli tryggere på sin egen stemme, og skape et sosiale fellesskap på tvers av avdelingene. Vi håper også å få lære mer om hvordan man kan trekke inn kulturlivet og pårørende som ressurser for brukerne, forklarer Kirkerud.

 

INTERESSERT OG LÆREVILLIG SOLBERG

Både Kirkerud og Leder Jan Frisk opplevde at Erna Solberg lyttet interessert under foredragene, og tror statsministeren syntes at prosjektene var spennende.

- Hun stilte mange spørsmål underveis, og var ivrig etter å lære om hvordan sangen brukes både i behandling, og i kulturelle- og sosiale sammenhenger, forteller Frisk.

- Som mange andre lurte også statsministeren på om sangsatsingen først og fremst gjaldt eldre med demens-diagnose. Det var fint å kunne fortelle at prosjektet favner om alle brukere, nettopp fordi det finnes så mange måter å bruke sang- og musikk på, legger Kirkerud til.

 

VELLYKKET ARRANGEMENT

- Vi fikk beskjed om besøket bare en dag i forveien, og hadde derfor kort tid på å forberede oss. Det var fint å se hvordan de ansatte lynraskt satte i gang en dugnadsinnsats som gjorde arrangementet vellykket, roser Frisk.

Kirkerud opplevde også at Gullhella fikk mange gode tilbakemeldinger fra ordfører og andre, som var stolte av å se hva de har fått til så langt.

- Og det gir ekstra motivasjon!