Nå kan alle institusjoner for eldre søke om hjelp til å sette i gang og implementere gode sangtiltak for beboere, ansatte, pårørende og frivillige. Alle institusjoner, hjemmebaserte tjenester og dagaktivitetstilbud for eldre og personer med demens kan søke. Vi har ingen nedre eller øvre grense for størrelse på institusjonen, verken når det gjelder antall avdelinger, ansatte eller beboere/brukere.

Les mer og søk her!