Kulturkoordinator ved Re helsehus, musiker og pedagog Gro Arnesdatter Hansen er klar i sin tale: å være Syngende eldreinstitusjon gir mye glede! For beboere, ansatte, pårørende – og henne selv.

Bildetekst: Kulturkoordinator Gro Arnesdatter Hansen og beboer Ruth på Syngende Re helsehus

Bildetekst: Kulturkoordinator Gro Arnesdatter Hansen og beboer Ruth på Syngende Re helsehus

Re helsehus er en Syngende eldreinstitusjon, og har vært det siden våren 2018.

- Jeg har vært kulturkoordinator her i tre år, forteller Gro.

- Min stilling ble opprettet da helsehuset var nytt, for å bidra til hygge og underholdning for husets 100 beboere. Jeg er bare en person, og kan gjøre mye, men jeg ønsket å få til mer enn jeg kunne på egenhånd. Særlig ønsket vi å satse på omsorgsang. Da vi hørte om at dette er noe Sang i eldreomsorgen driver med, henvendte vi oss til dere for å få drahjelp. Jeg har selv mye kompetanse på kultur, og husets flotte helsearbeidere har helsekompetansen, men vi trengte noen som kunne hjelpe oss med å forene dette. Dette fant vi i Sang i eldreomsorgen.

På Re helsehus er det mange sangaktiviteter hver uke. I tillegg til å bruke omsorgsang og å ha sangstunder på avdelingene, arrangeres ønskekonsert der beboerne selv melder inn ønsker for hva som skal synges og spilles. De har også visekor der over 40 beboere og hjemmeboende eldre møtes hver uke for å synge sammen.

- Alle gleder seg veldig til korøvelsene, sier Gro. Dette er en viktig musikalsk og sosial møteplass, for både de som bor hjemme og de som bor hos oss.

Gro sier at ved å være med som Syngende eldreinstitusjon har kunnskapen om hvordan og hvorfor man kan og bør bruke sang økt blant de som jobber ved helsehuset. Både avdelingsledere og helsearbeidere har deltatt på kurs, og bidrar nå aktivt i sangarbeidet. De lærer seg nye sanger, og ønsker å lære mer.

- Jeg vil absolutt anbefale å bli en Syngende eldreinstitusjon, sier Gro. Vi lærer mye, vi har en flott og kunnskapsrik kursholder som kommer til oss fra Sang i eldreomsorgen. Dette gir oss god hjelp og støtte i det viktige arbeidet med å integrere sangen som en del av dagliglivet her på Re helsehus!

BLI EN SYNGENDE ELDREINSTITUSJON!