Sang i eldreomsorgen søker flere kursholdere!

Kursholderne våre bør ha godkjent musikkterapiutdanning eller tilsvarende, og erfaring fra arbeid med eldre/personer med demens. Arbeidet består i å holde kurs/seminarer og å drive veiledning for ansatte, frivillige, pårørende og leder ved institusjoner, hjemmetjenester og dagtilbud. Kursholderne våre bør, i tillegg til fagkunnskap og erfaring, ha evnen til å inspirere, formidle og motivere i gruppeundervisning og individuell veiledning. Opplæring blir gitt, og alle våre kursholdere inngår i et felles nettverk.

Våre kursholdere opererer som freelancere, og lønnes for hvert oppdrag gjennom eget foretak eller som lønnsmottakere, etter egne satser. Arbeidsmengden varierer i takt med etterspørselen etter kurs.

Sang i eldreomsorgen sitt hovedmål er å bidra til at sang brukes aktivt i hverdag og fest i norsk eldreomsorg, som verktøy og til glede for den enkelte og fellesskapet. For å oppnå dette gir vi kunnskap og implementeringshjelp til institusjoner, hjemmetjenester og dagtilbud.

Mer info. om programmet finnes her 

Sang i eldreomsorgen er en del av den nasjonale satsningen Krafttak for sang, og drives av Folkeakademienes landsforbund.

Interessert? Ta kontakt med faglig leder Kristi Stedje, innen 8. juni-2018!

 Tlf.: 412 09 857

E-post: post@sangieldreomsorgen.no.