Stillingsutlysning

Utvikler av innovativ digital ressursportal for eldreomsorgen.

Deltidsengasjement, mulighet for kontorplass sentralt i Oslo.

Om ressursportalen:

Ansatte som jobber med eldre skal ved få tastetrykk finne frem til ferdige sang, musikk, dans- og aktivitetsopplegg som de kan bruke i sin arbeidshverdag.  

Nettsidens målgruppe:

- Ansatte ved eldresenter, til hjemmetjenester og dagaktivitets-tilbud.

- Pårørende/frivillige eller andre som jobber med eldre/mennesker som er rammet av demens

Innhold:

Video-tutorials, hjelpetekster, nedlastbare PDF-filer, kategori - og søkesystem.

Vi foretrekker et database-system som utgangspunkt for å opprette nye sider (altså at våre ansatte kan fylle inn tekst, bilder og video i kolonner i ulike dataset, og at disse genererer automatiserte underfaner med identisk design.)

Tidsrammer, lønn og annen info:

Oppstartsdato og lønn etter avtale.

-Vi kaller inn til intervju fortløpende!

Søknad m. portefølje sendes til følgende:

iris.skadal@musikk.no og post@sangieldreomsorgen.no

Ta kontakt:

-For mer informasjon og skisse over omfang, innhold og ønsket interface, ring kommunikasjonsrådgiver i Krafttak for sang:

 Iris Engen Skadal: tlf. 902 12 783.

www.sangieldreomsorgen.no

www.krafttakforsang.no