Vi i Sang i eldreomsorgen og Folkeakademiet fikk en generøs gave av Sparebankstiftelsen, for å lage et prosjekt vi har kalt for Syngende generasjoner. Hovedmålet har vært å få ulike generasjoner til å synge sammen.

Vi valgte å ta utgangspunkt i Mads Bergs sangbok, da den innheolder et variert utvalgt av norsk sanghistorie.

En del av prosjektet har vært å spille inn sanger fra boken og arrangere felles sangstunder med barn og eldre der de synger sangene de har lært. Dette har vært en suksess og til stor glede alle stedene det har vært prøvd ut! Materialet vil etterhvert være tilgjengelig digitalt, med inspirasjonsvideoer, en enkel håndbok, singback, samt tips til hvordan en kan øve inn sanger med barn og eldre.

Den andre delen av prosjektet, har vært å få folk i hele landet til å synge Mads Berg- sangboken fra A-Å. Tilbakemeldingene har vært fantastiske! Mange kor, lag, familier, nabolag, lærere, besteforeldre, barnebarn, skoleklasser og eldresentere har spilt inn sanger de har fått utdelt og sendt oss på video.

Vi er rørt og stolte av sanggleden alle har vist oss. Vi takker for alle de flotte bidragene og håper alle som har vært med vil fortsette å synge med og for hverandre!

Kjør film!

Se Mads berg sangmaraton på Youtube!