Sang i eldreomsorgen i dansk-norsk samarbeid om fag- og praksisutvikling på feltet musikk i eldreomsorg!

30. og 31. januar hadde Sang i eldreomsorgen besøk av den danske musikkterapeuten og forskeren Julie Kolbe Krøier, tilknyttet Aalborg Universitet i Danmark. Krøier arbeider med prosjektet PAMI (Person Attuned Musikal Interaction in dementia care).

BT2B0075.jpg

Besøkte institusjoner i Asker

Besøket ble en anledning til å lære av hverandre og utveksle erfaringer, og dannet grunnlaget for et dansk-norsk samarbeid om fag- og praksisutvikling på feltet musikk i eldreomsorg. Julie besøkte også de Syngende eldreinstitusjonene Gullhella bo- og aktivitetssenter og Nesbru bo- og omsorgssenter i Asker. Her fikk hun se eksempler fra praksis på hvordan sang og musikk brukes i omsorgen der, og snakke med ansatte om betydningen av sangtiltakene for både beboere og ansatte. Vi takker Julie for et godt og inspirerende møte og ønsker henne velkommen tilbake til Norge snart!

Forsker på musikalsk kommunikasjon

Gjennom PAMI får ansatte i eldreomsorg opplæring av bruk av musikk i dagliglivet med personer med demens, ikke ulikt slik Sang i eldreomsorgen gjør i norske eldreinstitusjoner. Som forskningsprosjekt vil PAMI undersøke hvordan musikalsk kommunikasjon mellom helsearbeidere og personer med demens foregår, og hvordan man best kan legge til rette for slik musikalsk kommunikasjon, med mål om å redusere blant annet angst og depresjon samt medikamentbruk blant beboere i institusjon.