Ny forskningsrapport

Med stor glede publiserer vi i dag Sang i eldreomsorgen sin helt ferske følgeforskningsrapport! Forfatter er Kari Bjerke Batt-Rawden.

Hovedfunnene i rapporten viser at deltakelse i Sang i eldreomsorgen gir:

• Mer sang: det synges mer i institusjonene, og dette oppleves positivt

• Økt glede og trivsel for beboere

• Bedre kommunikasjon mellom beboere og personale og mellom beboere og pårørende

• Tilfredshet med opplæring og oppfølging - noen savner mer teoretisk kunnskap og noe mer oppfølging.

Rapporten viser til positive sammenhenger mellom sang og økt trivsel og glede

Rapporten viser til positive sammenhenger mellom sang og økt trivsel og glede

Bakgrunn

Siden oppstarten i 2015 har Sang i eldreomsorgen utviklet og gjennomført et program for eldreinstitusjoner med mål om økt kunnskap om og implementering av sangtiltak som helsefremmende og trivselsskapende tiltak i hverdagen. I pilotperioden 2015–2018 har totalt 26 institusjoner for eldre fulgt programmet, og mottatt kurs, veiledning og materiell administrert av operatørorganisasjonen Folkeakademienes Landsforbund og underoperatør Akershus musikkråd. Sang i eldreomsorgen er en del av den landsomfattende satsningen Krafttak for sang, og støttes økonomisk av Kulturdepartementet.

Høsten 2017 ble det besluttet å gjøre en ekstern følgeforskning, for å få et nøytralt, profesjonelt blikk på hvilken betydning det har for institusjonene å være med på programmet. Forskeren Kari Bjerke Batt-Rawden, førsteamanuensis ved NTNU gjennomførte forskningen, og er forfatter av rapporten. Denne rapporten inneholder resultatene fra det ett år lange følgeforskningsprosjektet som er gjort i løpet av 2018, på tre av Sang i eldreomsorgen sine Syngende eldreinstitusjoner.


Tusen takk til Batt-Rawden for grundig og godt forskningsarbeide, og til institusjonene som stilte som informanter til forskningen.