Leder - vikariat

Har du kompetanse innen musikk og eldrehelse, og et ønske om å jobbe med dette på systemnivå, kan du være den vi søker etter! Vår leder skal ut i en treårig forskningspermisjon, og vi søker hennes vikar for hele perioden. Som leder for programmet Sang i eldreomsorgen får du det overordnede ansvaret for planarbeid og aktivitet.

Arbeidsoppgaver:

 • Utvikling og oppdatering av alt faglig opplegg og materiell for Sang i eldreomsorgen sin kurs- og veiledningsvirksomhet, inkludert oppfølging av Syngende eldreinstitusjoner.

 • Holde kurs, foredrag og konferanseinnlegg.

 • Rekruttering, opplæring og oppfølging av kursholdere.

 • Oppfølging av Sang i eldreomsorgen sitt strategi- og utviklingsarbeid, inkludert politisk strategi.

 • Etablering og oppfølging av samarbeidsprosjekter mellom Sang i eldreomsorgen og andre organisasjoner.

 • Informasjons- og kommunikasjonsarbeid, inkludert nettside, sosiale medier og markedsføring (i samarbeid med kommunikasjonsansvarlige i Folkeakademiet og Krafttak for sang).

 • Delta i Krafttak for sang sin arbeidsgruppe

 • Samarbeid med Folkeakademiet og leder for Krafttak for sang om budsjetter, regnskap, søknadsskriving og rapportering.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Godkjent masterutdanning i musikkterapi eller tilsvarende

 • God kjennskap til, og erfaring fra, eldrehelsefeltet

 • Erfaring med administrativt arbeid, inkludert økonomi, søknadsskriving og rapportering

 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

 • Gode samarbeidsevner, lederegenskaper, kommunikasjons- og formidlingsevner

Vi tilbyr:

 • Spennende arbeidsoppgaver i et levende og aktivt fagmiljø

 • Hyggelig kontorfellesskap i Oslo sentrum

 • Interessante samarbeidspartnere og gode muligheter for nettverksbygging innen kultur- og helsefeltet

 • Lønn etter avtale

 • Noe reisevirksomhet må påregnes

Stillingen lyses ut som en heltidsstilling, men vi ønsker også at kvalifiserte personer som ikke har anledning til 100% arbeid søker. Ønsket stillingsprosent spesifiseres i så fall i søknadsteksten.

Spørsmål om stillingen rettes til nåværende leder Kristi Stedje, telefon 412 09 857 eller generalsekretær i Folkeakademienes landsforbund Pål Djuve, telefon 936 42 263.


Søknadsfrist: 12.6.2019

Tiltredelse: 1. oktober eller tidligere

Lønn: etter avtale

Sektor: Privat

Type virksomhet: Organisasjon

Stillingstype: Vikariat

Omfang: Heltid

Arbeidssted: Tøyengata 26, 0190 Oslo

Søknad og CV sendes til: post@sangieldreomsorgen.no