Velkommen til en dag med faglig påfyll, inspirasjon og erfaringsdeling!

Når: Onsdag 18. september klokken 10-16, etterfulgt av felles middag for dem som ønsker

Hvor: Seilet, Fossveien 24, Oslo

Målgruppe: Syngende eldreinstitusjoner i hele landet, ansatte og ledere i helse og omsorg.

Seminaret er gratis for alle fra Syngende eldreinstitusjoner (opptil 5 deltakere pr. institusjon) og Syngende kommuner (opptil 2 deltakere pr. kommune). Pris andre: 450 kr. pr. person, inkludert lunsj.

Program

Med forbehold om endringer.

Se utdypende info om dagen og programmet under.

Kaffe og registrering fra klokken 9.15. Seminarstart klokken 10.00.

10.00 – 10.30: Velkommen! Sang og informasjon fra Sang i eldreomsorgen.

10.30-12.30: Inspirasjonsforedrag ved musikkterapeut Trine Lise Aasheim (se omtale under).

12:30 – 13:00:Lunsj   

13:00 – 13:15: Sang!

13.15 – 13:35: HOMESIDE – et internasjonalt forskningsprosjekt om musikk og demens. Informasjonsinnlegg ved professor Karette Stensæth, Norges musikkhøgskole.

13:35 – 14:00: Presentasjon av følgeforskning gjort på Sang i eldreomsorgen ved førsteamanuensis Kari Bjerke Batt-Rawden, NTNU.

14:00-14.15: Kaffepause med litt å bite i.

14.15 – 16.00: Erfaringsutveksling. Informasjon om dette sendes påmeldte deltakere to uker før seminaret

Det arrangeres felles middag på et spisested i nærheten av Seilet klokken 17.00, for alle som ønsker det. Husk påmelding! Middagen dekkes av den enkelte (moderat prisnivå).

Hovedforeleser med inspirasjonsforedrag; Trine Lise Aasheim    Trine Lise Aasheim er musikkterapeut, oppvokst i Kristiansand, og bor på Grorud i Oslo. Hun brenner for, og har arbeidet med i en årrekke, at bevisst og systematisk bruk av sang/musikk skal bli brukt daglig på norske sykehjem. Sang/musikk som de eldre, og især demensrammede har lært tidligere i livet, representerer noen av de mest dyrebare ressursene de nå har. Derfor er det viktig at personalet lærer hvordan dette kan brukes i hverdagen for å styrke pasientenes opplevelse av egen identitet og velvære. Bevisst- og systematisk bruk av sang/musikk stimulerer kognitive og psykososiale funksjoner, åpner opp for kontakt og samhandling, legger til rette for god livskvalitet og kan bidra til at de eldre i størst mulig grad kan oppleve seg som aktive deltakere på sin egen livsarena. Det haster med å få implementert denne kunnskapen!

Hovedforeleser med inspirasjonsforedrag; Trine Lise Aasheim

Trine Lise Aasheim er musikkterapeut, oppvokst i Kristiansand, og bor på Grorud i Oslo. Hun brenner for, og har arbeidet med i en årrekke, at bevisst og systematisk bruk av sang/musikk skal bli brukt daglig på norske sykehjem. Sang/musikk som de eldre, og især demensrammede har lært tidligere i livet, representerer noen av de mest dyrebare ressursene de nå har. Derfor er det viktig at personalet lærer hvordan dette kan brukes i hverdagen for å styrke pasientenes opplevelse av egen identitet og velvære. Bevisst- og systematisk bruk av sang/musikk stimulerer kognitive og psykososiale funksjoner, åpner opp for kontakt og samhandling, legger til rette for god livskvalitet og kan bidra til at de eldre i størst mulig grad kan oppleve seg som aktive deltakere på sin egen livsarena. Det haster med å få implementert denne kunnskapen!