Viewing entries in
Forskning

Korsang for slagpasienter

Korsang er et godt tiltak i rehabiliteringen av slagpasienter fordi det blant annet hjelper til med å forbedre taleevnen og dermed evnen til å uttrykke seg. 

Korsang for eldre

Korsang for eldre

Kor for eldre kan skape glede, velvære, forbedret selvtillit, kognitiv stimulans og trening av hukommelsen. I tillegg er det sosialt og motvirker ensomhet fordi man møter likesinnede, blir kjent i lokalsamfunnet og å får nye venner.

Sang og musikk i den daglige omsorgen for demenspasienter

Sang og musikk i den daglige omsorgen for demenspasienter

Å lære opp pleiepersonell til å bruke enkle sang- og musikkaktiviteter i eldreomsorgen er anvendbart, kostnadseffektivt og gir gode resultater. Sang og musikk har både kognitive, følelsesmessige og sosiale effekter for demente og deres omsorgspersoner.