Sang i eldreomsorgen er del av den nasjonale satsningen Krafttak for sang
Folkeakademienes landsforbund og Akershus musikkråd er operatører for Sang i eldreomsorgen og Syngende institusjoner.

Om Sang i eldreomsorgen

Vi tilbyr kurs, seminarer og opplæring i bruk av sang og musikk
som del av arbeidshverdagen ved norske institusjoner. 


Sangens effekter

I dag vet vi at aktiv bruk av sang kan styrke helsen, øke livslengden og gi en sterkere følelse av identitet, mening og sammenheng. Sang er også viktig når gruppeidentitet skal etableres eller styrkes og kan bidra til å bryte ned sosiale og kulturelle barrierer.


sang_eldreomsorg.jpg

Våre opplæringstilbud

Sang i eldreomsorgen tilbyr inspirasjonsseminarer, kurs og veiledning for eldreinstitusjoner i hele landet. Kursene og seminarene er både praktiske og teoretiske, og gir tips og råd om implementering av sang som en del av hverdagen ved institusjonen. 


Satsingen "Syngende eldreinstitusjoner"

Sang i eldreomsorgens største satsing er Syngende eldreinstitusjoner. Syngende institusjoner er et ledd i arbeidet med å skape et syngende samfunn hvor alle har tilgang til sang gjennom hele livet - som en kilde til glede, kreativitet, helse og egenutvikling.

Få en visuell video- og bildeinnføring: