Sang i eldreomsorgen er del av den nasjonale satsningen Krafttak for sang
Folkeakademienes landsforbund er operatør for Sang i eldreomsorgen og Syngende institusjoner.

Om Sang i eldreomsorgen

Vi tilbyr kurs og opplæring i bruk av sang og musikk som del av omsorgshverdagen.


Sangens effekter

Forskning og erfaring viser at et aktiv og bevisst bruk av sang kan ha god effekt både på mennesker generelt – og i behandling av personer med demens spesielt. Med Syngende institusjoner følger vi opp regjeringens målsetting om å legge vekt på kultur, aktivitet og trivsel som sentrale og grunnleggende elementer i et helhetlig omsorgstilbud.


sang_eldreomsorg.jpg

Våre opplæringstilbud

Sang i eldreomsorgen tilbyr inspirasjonsseminarer, kurs og veiledning for eldreinstitusjoner i hele landet. Kursene og seminarene er både praktiske og teoretiske, og gir tips og råd om implementering av sang som en del av hverdagen ved institusjonen. 


Satsingen "Syngende eldreinstitusjoner"

Programmet «Syngende eldreinstitusjoner» retter seg mot beboere og ansatte i institusjonene samt ressurspersoner og organisasjoner i miljøet rundt. I en syngende institusjon har ledelse og ansatte kunnskap om sangens positive egenskaper og er derfor motivert til å bruke sang i det daglige arbeidet.

Krafttak for sang og Folkeakademienes Landsforbund er operatør for Syngende eldreinstitusjoner og Sang i eldreomsorgen.

Få en visuell video- og bildeinnføring: