Deilig er den himmel blå er en kjent julesalme skrevet av Nikolai Frederik Severin Grundtvig. Melodien er av Jacob Gerhard Meidell. Hvis vi synger alle versene kommer fortellingen om juleevangeliet bedre frem.
grundtvig.jpg

Forfatteren kjempet for vanlige folk

Nikolai Frederik Severin Grundtvig (født 8. september 1783, død 2. september 1872) var en dansk prest, forfatter, filosof, historiker, salmedikter, folkeopplyser og politiker. Han er en av de mest betydningsfulle personer i dansk historie. Han var viktig for utviklingen av dansk identitet og nasjonalfølelse på 1800-tallet. I Norge er han særlig kjent som salmedikter og som mannen bak folkehøgskolen.

Ønsket en ny skoleform

Han mente at den nye skolen ikke skulle påtvinge folk elitens kultur og synspunkter. Han mente at samtaler var det viktigste og at kommunikasjonen mellom lærer og elev skulle være levende. Han sa: "Læreren vet mer enn eleven, men når det gjelder viten om det som er viktig for et menneskeliv, er elev og lærer likestilte.»

Slet med psykoser

Grundtvik var svært belest og skrev også skjønnlitteratur. Han var prestesønn og gikk på latinskole som ung. Han slet med sterk tvil og i sin ungdom omtalte han seg selv som hedning. Det kan virke som at tvilen hans trigget en psykologisk svakhet hos Grundvik og han slet med alvorlige psykoser.

Åpnet seg for julens mysterium

Deilig er den Himmel blå er den første salme Grundtvig skrev. Den omtales som en forløper for hans bibelhistoriske salmer. Salmens opprinnelige tittelen var De hellige tre Konger. Sangen ble skrevet midt mellom to av hans psykoser hvor han i en ukes tid hadde fred i sinnet. Den blir derfor regnet som et av dansk salmebok største under. I denne teksten fjerner Grundvig seg fra snusfornuft, rasjonalisme og tvil og åpner for å ta imot julens mysterium som et lite barn.

Det er gøy å tenke på at:

Grundvig skrev 1493 salmer (!!)

  • Deilig er den Himmel blå har opprinnelig 19 vers (Puh). I 1853 redigerte Grundtvig den selv ned til de sju vers som brukes i dag.

  • Det finnes mange melodier til Deilig er den himmel blå. Den melodien vi kjenner best er skrevet av en pensjonert tollbetjent, Jacob Gerhard Meidell. Da sangen kom ut i samlinga ”Åndelige sange og melodier” skrev utgiveren:

  • Melodien ble komponert omkring 1840 av ”en gammel mann der aldrig har givet sig af med Compositioner”.

  • Margrethe Munthe har skrevet Kjære Gud jeg har et godt til samme melodi.

(Bruaset, Det lyser i stille grender 2009 s. 98)