DET LYSER I STILLE GRENDER

VISSTE DU AT

Det lyser i stille grender er opprinnelig et dikt Jakob Sande skrev midt på sommeren i 1931. Det kom på trykk første gang i juleheftet Jul i Sunnfjord samme år, da under navnet Julekveld. Jakob Sande var ikke særlig fornøyd med diktet sitt, og det fikk ikke en gang være med i diktsamlingene hans. Først i 1998 ble det utgitt av Gyldendal i en ny utgave av Dikt i samling. Likevel kan vi si at Det lyser i stille grender er Jakob Sande sitt mest kjente dikt.

Jakob Sande.jpg

Jakob Sande var en omstridt mann i sin samtid. Han hadde sterke meninger om hvordan kirkens menn opptrådte og påpekte hvordan de satte makt og egen vinning foran budskapet de skulle forkynne. Han ble beskyldt for å være blasfemisk og ugudelig. Det var ikke før etter hans død at Det lyser i stille grender og påskesalmen Salme ble tatt inn i varmen og kom med i salmeboka.

Lars sørås d.y. var musikklærer, kordirigent og arbeidet med å fremme allsangen.

Han gav ut sangbøker til bruk både i hjemmet og på skolen. Han lagde for eksempel en allsangbok under krigen som bidro til å skape mye glede og felleskap i Bergen i en vanskelig tid.

Lars Sørås d.y. oppdaget Det lyser i stille grender i et barneblad og komponerte en melodi til den. Første gang Det lyser i stille grender ble fremført offentlig var trolig i 1942 i Johanneskirken i Bergen. Sangerne var en jenteklasse fra Sydneshaugen skole som Lars Sørås d.y. hadde i musikk.

DET ER GØY Å TENKE PÅ AT

Lars Sørås d.y. tok kontakt med Jakob Sande i 1948 fordi han ville trykke Det lyser i stille grender i sangboka si. Han fortalte Sande at han hadde skrevet en melodi til diktet Julekveld, men Jakob Sande husket ikke en gang at han hadde skrevet noe juledikt. 

"Ein eller annan Sørås ringde meg og sa at han hadde sett tone til et juledikt han påsto at eg hadde skrive" fortalde han til hybelbuaren sin etterpå. ”Først sa eg at eg aldri hadde skrive noko juledikt, men så tok han til å lese frå det, og brått kom orda strøymande fram or minnet. Eg las for ham kvart ord, alle versa til endes” sa Sande og lo hjartelig.                        (Bruaset, 2009, s. 195)

Lars Søraas d.y. skrev kun denne ene melodien i sitt liv, så hans komponistkarriere var kort men til gjengjeld svært vellykket. Han har også oversatt en eneste sang, og det er Nu tändas tusen juleljus fra svensk til norsk. Vi kan trygt si at han har vært heldig og god med sine engangsforeteelser.

 

 

Kilder: jakobsande.no, Wikipedia, Bruaset (2009), Det lyser i stille grender, Genisis forlag