Omsorgssang

Omsorgssang

Det å synge eller bruke musikk i situasjoner som legging og vekking, stell, forflytningssituasjoner og spisesituasjoner, kan bidra til mer smidighet og trivsel i situasjonen for alle parter.

Sang som sosial aktivitet

Sang som sosial aktivitet

Sang og musikk kan brukes som et verktøy for å skape trivsel og sosial samhandling mellom beboere, ansatte, frivillige og pårørende i det daglige arbeidet på en institusjon.  

Det lokale kultur -og musikklivet: en ressurs

Det lokale kultur -og musikklivet: en ressurs

Det er en fordel å ha kontakter i det frivillige og profesjonelle kultur- og musikklivet i lokalsamfunnet slik at man kan samarbeide om å skape gode opplevelser for beboerne. 

Syng mer - kor eller sanggruppe på institusjonen

Syng mer - kor eller sanggruppe på institusjonen

En sanggruppe eller et kor kan bidra til bedre arbeidsmiljø, bedre kontakt mellom de ulike gruppene som bruker og jobber ved institusjonen, og man kan bli kjent med hverandre på helt nye måter.

Arrangering av sang og musikkopplevelser

Arrangering av sang og musikkopplevelser

Det å arrangere gode sang- og musikkopplevelser på en eldreinstitusjon er på mange måter likt det å arrangere konserter i det øvrige sivile samfunn, men det er også en del spesielle hensyn å ta.