sangaktiviteter

sangaktiviteter

Sangaktiviteter

Sangaktiviteter skaper mye glede og styrker sosiale bånd og fellesskapsfølelse, både for beboere/brukere og personalet. Det øker trivsel, skaper mer ro i gruppa og forebygger passivitet og stillesitting. Alle kan delta i sangaktiviteter dersom de tilrettelegges godt.

Kurset tilpasses etter deltakernes forutsetninger og ønsker, og gjøres svært praksisnært. Ingen forkunnskaper behøves! Alle kursene inkluderer en 30-45 minutters sangaktivitetstund sammen med beboere/brukere, der kursinnhold demonstreres og deltakerne får prøve ut aktiviteter veiledet av kursholder.

Vi tilbyr kurs i Sangaktiviteter med to ulike hovedtema:

 1. Sang, bevegelsesaktiviteter og dans

 2. Sangstunder, quiz og reminisens- /minneaktiviteter

Begge kurs varer i tre timer. Spesifiser hvilket hovedtema som ønskes i bestillingen

Pris: 4 000,-. For Syngende eldreinstitusjoner: 3 000,-. Reiseutgifter for kursholder kommer i tillegg.


Foto: Iris Engen Skadal

Pårørende, frivillige og det kulturelle lokalsamfunnet

Pårørende, frivillige og det kulturelle lokalsamfunnet

Pårørende, frivillige og det kulturelle lokalsamfunnet

Rundt alle eldre og personer med demens finnes det et nettverk, enten dette er pårørende, frivillige eller lokalsamfunnet forøvrig. Disse gruppene er viktige ressurser i sang- og kulturarbeid, og brobygger mellom tjenestene og samfunnet. Sang i eldreomsorgen tilbyr kurs som egner seg for temakvelder, i forbindelse med oppstart eller videreføring av venneforeninger og frivilliggrupper, eller i samarbeid med frivillige organisasjoner, lag og kulturliv.

Vi tilbyr følgende hovedtema for kurs:

 1. Opplegg for pårørendekveld

 2. Opplegg for frivillige knyttet til tjenesten (venneforeninger, frivilliggrupper)

 3. Opplegg for det kulturelle lokalsamfunnet (organisasjoner, lag, kulturskoler, kor, utøvende musikere/grupper med mer)

Alle kurs varer to timer inkludert pause. Tema og innhold tilpasses etter lokale behov. Spesifiser hovedtema ved bestilling.

Pris: 3 000,-. For Syngende eldreinstitusjoner: 2 300,-. Reiseutgifter for kursholder kommer i tillegg.

Foto: Iris Engen Skadal

Tilbake til KURS

Omsorgssang og kartlegging

Omsorgssang og kartlegging

Omsorgssang og kartlegging

Omsorgssang er en metode som er svært enkel å ta i bruk. Her kreves det ingen forkunnskaper og alle kan mestre metoden uansett musikalsk bakgrunn. Forskning og erfaring viser at omsorgssang gjør hverdagen lettere og hyggeligere for både ansatte og beboere/brukere. Det forebygger også uro og angst hos personer med demens.

I kurset vil deltakerne lære:

 • enkel stemmebruk for å gjøre kursdeltakeren trygg på at egen stemme er god nok

 • bruk av verktøy for kartlegging av sang- og musikkpreferanser hos beboer/bruker

 • bruk av verktøy og teknikker for gjennomføring av omsorgssang

 • teori om sang brukt i omsorg

Kurset tilpasses etter deltakernes forutsetninger og ønsker, og gjøres svært praksisnært. Vi ønsker også å involvere pårørende, fordi disse er svært viktige i kartleggingen av musikkpreferanser hos beboer/bruker.

Oppbygning

 1. Introduksjonskurs med personale (2 t), pårørendesamling (1,5 t)

 2. Oppfølgingskurs med personale (2 t)

 3. Oppfølgingskurs med personale (2 t)

Det er en stor fordel at alle kursdeltakere følger alle tre samlingene

Pris: 11 000,- . For Syngende eldreinstitusjoner: 9 000,-. Reiseutgifter for kursholder kommer i tillegg.

Foto: Iris Engen Skadal

Tilbake til KURS

Ukulelekurs

Ukulelekurs

Ukulelekurs for ansatte

Ukulele er et lite strengeinstrument med opphav fra Hawaii. Instrumentet er svært lettspilt, og egner seg godt til akkompagnering av sanger, for eksempel under ulike sangaktiviteter på institusjon. Ingen forkunnskaper behøves!

I kurset vil deltakerne lære:

 • å stemme ukulelen

 • grunnleggende ferdigheter som enkel besifring og hensiktsmessig strumming/fingerspill

 • grunnleggende dur- og mollakkorder og sanger med få grep.

 • enkle musikalske verktøy som gjør deltakeren i stand til å akkompagnere hundrevis av sanger og gir trygghet til å bruke instrumentet i arbeidshverdagen.

Kurset tilpasses etter deltakernes forutsetninger og ønsker.

Sang i eldreomsorgen har ett gruppesett (8 stk) med ukuleler som kan lånes på kurssamlingene ved behov, men det er en stor fordel om det kjøpes inn ukuleler som kursdeltakerne kan bruke i, mellom og etter kurssamlingene.

Oppbygning:

 1. samling: introduksjonskurs.  gehør-basert og praktisk grunnleggende undervisning, finne relevante sanger og lære hensiktsmessig bruk av akkorder til disse (2,5 t)

 2. samling: repetisjon, flere akkorder, ut på avdeling (1 t + 45 min på avdeling + 45 min)

 3. samling: som 2. samling

Det er en stor fordel at alle kursdeltakere følger alle tre samlingene

Pris: 11 000,-. For Syngende eldreinstitusjoner: 9 000,-. Reiseutgifter for kursholder kommer i tillegg.

Foto: Iris Engen Skadal

Fagforelesning

Fagforelesning

Fagforelesning om musikk og eldrehelse

For en faglig fordypning tilbyr vi forelesninger om musikk og eldrehelse. I dette kurset fokuseres det på teori og faglige perspektiver, alt belyst med eksempler fra og nærhet til praksisfeltet.

En slik forelesning egner seg godt for en fagdag eller i kombinasjon med andre av våre kurs. Om det ønskes fokus på spesielle tema kan avtale om dette gjøres på forhånd. Forelesningene varer i 2 timer.

Pris: 3 000,-. For Syngende eldreinstitusjoner: 2 300,-. Reiseutgifter for kursholder kommer i tillegg.

Foto: Iris Engen Skadal