Fagforelesning om musikk og eldrehelse

For en faglig fordypning tilbyr vi forelesninger om musikk og eldrehelse. I dette kurset fokuseres det på teori og faglige perspektiver, alt belyst med eksempler fra og nærhet til praksisfeltet.

En slik forelesning egner seg godt for en fagdag eller i kombinasjon med andre av våre kurs. Om det ønskes fokus på spesielle tema kan avtale om dette gjøres på forhånd. Forelesningene varer i 2 timer.

Pris: 3 000,-. For Syngende eldreinstitusjoner: 2 300,-. Reiseutgifter for kursholder kommer i tillegg.

Foto: Iris Engen Skadal