Omsorgssang og kartlegging

Omsorgssang er en metode som er svært enkel å ta i bruk. Her kreves det ingen forkunnskaper og alle kan mestre metoden uansett musikalsk bakgrunn. Forskning og erfaring viser at omsorgssang gjør hverdagen lettere og hyggeligere for både ansatte og beboere/brukere. Det forebygger også uro og angst hos personer med demens.

I kurset vil deltakerne lære:

  • enkel stemmebruk for å gjøre kursdeltakeren trygg på at egen stemme er god nok

  • bruk av verktøy for kartlegging av sang- og musikkpreferanser hos beboer/bruker

  • bruk av verktøy og teknikker for gjennomføring av omsorgssang

  • teori om sang brukt i omsorg

Kurset tilpasses etter deltakernes forutsetninger og ønsker, og gjøres svært praksisnært. Vi ønsker også å involvere pårørende, fordi disse er svært viktige i kartleggingen av musikkpreferanser hos beboer/bruker.

Oppbygning

  1. Introduksjonskurs med personale (2 t), pårørendesamling (1,5 t)

  2. Oppfølgingskurs med personale (2 t)

  3. Oppfølgingskurs med personale (2 t)

Det er en stor fordel at alle kursdeltakere følger alle tre samlingene

Pris: 11 000,- . For Syngende eldreinstitusjoner: 9 000,-. Reiseutgifter for kursholder kommer i tillegg.

Foto: Iris Engen Skadal

Tilbake til KURS