Sang som sosial aktivitet

Her får deltakerne lære om hvordan man kan bruke sangen i ulike sosiale sammenhenger. Det kan være systematiske tiltak i avdelingen, spontane trivselsfremmende tiltak eller opplevelser/konserter i avdelingen eller i fellesarealer. Kurset tar for seg hvordan sang og musikk kan være et verktøy i det daglige arbeidet med å skape trivsel og sosial samhandling mellom beboere, ansatte, frivillige og pårørende.

Det å synge er noe ikke alle er komfortable med, og derfor vil den praktiske delen av kurset handle mye om det å bli kjent med stemmen sin og hva den kan brukes til. Du trenger ikke være en stor sanger i utgangspunktet for å ha god nytte av stemmen din! Kursleder vil også hjelpe deg  til å bli trygg på det å bruke sang sammen med beboere.

Kursinnhold

 • Hvordan organisere en god sangstund?
 • Hvordan ta i bruk sangressurser i personal -og beboergruppa?
 • Utvikling av institusjonens og avdelingens eget repertoar.
 • Den spontane sangopplevelsen.
 • Å arrangere konsert: praktiske tips til planlegging og gjennomføring.
 • Hvordan inkludere pårørende og frivillige i sang som sosial aktivitet?

Målsetting

Deltakerne:

 • får en bevissthet om når, hvordan og hvorfor det kan være hensiktsmessig å bruke sang i sitt daglige arbeid.
 • tilegner seg en metodikk som kan brukes med beboere.
 • bevisstgjøres om bruk av musikk og lyd i avdelingen.
 • sitter igjen med et repertoar av sanger som kan brukes i sosial aktivitet.
 • skal ha fått muligheten til å bli bedre kjent med, og bli mer trygg på sin egen stemme.

Målgrupper

Kurset er beregnet på alle som jobber med beboere/pasienter i det daglige, og som har ansvar for daglig stell og pleie. Ufaglærte, helsefagarbeidere, hjelpepleiere og sykepleiere er aktuelle yrkesgrupper, men kurset er også åpent for ledere og andre yrkesgrupper som ønsker å lære mer om temaet (leger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, aktivitører, kulturarbeidere m.fl.).

Omfang

Kurset gjennomføres normalt med 3 samlinger a 3 timer.  Fortrinnsvis 3-4 uker mellom hver samling. Vi tilbyr også en innføring i emnet gjennom en fagdag.

Praktisk gjennomføring

Kurset gjennomføres på institusjonen med ekstern kursholder. Samlingene inneholder teoretisk undervisning, praktiske eksempler og praktiske øvelser.

Oppgaver som skal løses mellom samlingene finnes i et kurshefte som deles ut på samling. Oppgavene er først og fremst praktiske, og skal stimulere til bruk av sang i det daglige arbeidet. I tillegg finnes det i dette kursheftet en teoretisk og beskrivende kortartikkel, som vi anbefaler at deltakerne leser mellom samlingene. Artikkelen er skrevet slik at den skal være lettlest og at alle kan lære av den uansett bakgrunn, og gi mye informasjon med få ord. Hensikten med artikkelen er først og fremst å skape bevissthet rundt ulike tema. En referanseliste og tips til videre lesning bak i heftet gir muligheter for påfyll og fordypning for dem som ønsker det.

Kurset kan gjennomføres med varierende antall deltakere, helst mellom 10-15 deltakere. Hvis mulig bør det være minst 2 deltakere pr avdeling som deltar på kurset.

Pris

Kurspakke 3 samlinger: introduksjonspris høsten 2017: 15000kr

Fagdag: introduksjonspris høsten 2017: 8000kr

Foto: Istockphoto.com

Tilbake til KURS