Arrangering av sang- og musikkopplevelser

I dette kurset vil vi ha fokus på å arrangere og legge til rette for sang- og musikkarrangementer slik at det blir en god opplevelse for både publikum, artister og ansatte. Kurset tar for seg de forskjellige sider ved arrangørrollen, både før, under og etter konserten.

Kursinnhold

Temaer som blir tatt opp: 

  • Plassering av artister i konsertlokalet
  • Plassering av publikum i forhold til artister
  • Deltagelse og deling av opplevelser/konserter mellom beboere og personale
  • Presentasjon og tilretteleggelse for artister
  • Tilretteleggelse og forberedelse av publikum

Målsetting

Etter kurset skal deltakerne ha fått bedre forståelse av de forskjellige sider ved å arrangere konserter og musikkopplevelser. Deltakerne skal ha fått innblikk i de forskjellige elementer ved konsertarrangering og gjennom praktisk arrangering av minst en konsert fått erfaring fra både planlegging, gjennomføring og evaluering av konsertopplevelse på en eldreinstitusjon.

Målgrupper

Kurset er i første rekke beregnet på ansatte i eldreinstitusjoner med ansvar for å tilrettelegge sang- og musikkopplevelser for beboerne. Dette kan være forskjellige typer kontaktpersoner ved hele institusjonen eller ved enkeltavdelinger, men også øvrig personale ved avdelingene, aktivitører, musikkterapeuter og andre interesserte. Andre deltakere kan være personer fra Frivillighetssentraler, kontaktpersoner i støttegrupper, pårørendekontakter og andre fra lokalmiljøet som ønsker å bidra ved sang- og musikkarrangementer på institusjonen.

Omfang

Kurset gjennomføres normalt med 2 kurssamlinger a 2 timer (normalt). Mellom kurssamlingene arrangerer deltakerne et arrangement/opplevelse, enten for hele institusjonen eller på avdelingen/stua. 

Vi tilbyr også en fagdag med introduksjon i emnet.

Kurset kan også utvides med en tredje samling. I så fall arrangerer deltakerne et nytt arrangement mellom andre og tredje samling. Alle arrangementene danner grunnlag oppsummering og erfaringsutveksling på den tredje samlingen.

Praktisk gjennomføring og arbeidsmåter

Kurset gjennomføres på institusjonen med ekstern kursholder med erfaring fra konsertvirksomhet i institusjoner.

Kurset kan gjennomføres med varierende antall deltakere. Vi anbefaler at minst 3-4 deltakere per avdeling deltar i prosjektet.

Kontaktperson for Syngende eldreinstitusjon ved institusjonen er ansvarlig for kursinnkalling lokalt og for å finne egnet kurslokale. Ved minst en av samlingene inngår befaring av de aktuelle lokalene der konserter og arrangement avholdes.

Pris

Kurspakke: introduksjonspris høsten 2017: 10000kr

Fagdag: introduksjonspris høsten 2017: 8000kr