Pårørende, frivillige og det kulturelle lokalsamfunnet

Rundt alle eldre og personer med demens finnes det et nettverk, enten dette er pårørende, frivillige eller lokalsamfunnet forøvrig. Disse gruppene er viktige ressurser i sang- og kulturarbeid, og brobygger mellom tjenestene og samfunnet. Sang i eldreomsorgen tilbyr kurs som egner seg for temakvelder, i forbindelse med oppstart eller videreføring av venneforeninger og frivilliggrupper, eller i samarbeid med frivillige organisasjoner, lag og kulturliv.

Vi tilbyr følgende hovedtema for kurs:

  1. Opplegg for pårørendekveld

  2. Opplegg for frivillige knyttet til tjenesten (venneforeninger, frivilliggrupper)

  3. Opplegg for det kulturelle lokalsamfunnet (organisasjoner, lag, kulturskoler, kor, utøvende musikere/grupper med mer)

Alle kurs varer to timer inkludert pause. Tema og innhold tilpasses etter lokale behov. Spesifiser hovedtema ved bestilling.

Pris: 3 000,-. For Syngende eldreinstitusjoner: 2 300,-. Reiseutgifter for kursholder kommer i tillegg.

Foto: Iris Engen Skadal

Tilbake til KURS