Sangaktiviteter

Sangaktiviteter skaper mye glede og styrker sosiale bånd og fellesskapsfølelse, både for beboere/brukere og personalet. Det øker trivsel, skaper mer ro i gruppa og forebygger passivitet og stillesitting. Alle kan delta i sangaktiviteter dersom de tilrettelegges godt.

Kurset tilpasses etter deltakernes forutsetninger og ønsker, og gjøres svært praksisnært. Ingen forkunnskaper behøves! Alle kursene inkluderer en 30-45 minutters sangaktivitetstund sammen med beboere/brukere, der kursinnhold demonstreres og deltakerne får prøve ut aktiviteter veiledet av kursholder.

Vi tilbyr kurs i Sangaktiviteter med to ulike hovedtema:

  1. Sang, bevegelsesaktiviteter og dans

  2. Sangstunder, quiz og reminisens- /minneaktiviteter

Begge kurs varer i tre timer. Spesifiser hvilket hovedtema som ønskes i bestillingen

Pris: 4 000,-. For Syngende eldreinstitusjoner: 3 000,-. Reiseutgifter for kursholder kommer i tillegg.


Foto: Iris Engen Skadal