Skjermbilde 2018-01-12 kl. 13.19.02.png

Sang i eldreomsorgen er del av den nasjonale satsningen Krafttak for sang
Folkeakademienes landsforbund og Akershus musikkråd er operatører for Sang i eldreomsorgen og Syngende institusjoner.

Syngende institusjoner

I en Syngende institusjon synges det mye! Beboere, ansatte, frivillige og pårørende synger med og for hverandre, og lar sang være en naturlig del av hverdag og fest.


Hva kjennetegner en Syngende institusjon?

  • I en Syngende institusjon synges det mye! Beboere, ansatte, frivillige og pårørende synger med og for hverandre, og lar sang være en naturlig del av hverdag og fest.
  • I en Syngende institusjon brukes omsorgssang som metode der det er hensiktsmessig, som et positivt verktøy i dagliglivets aktiviteter og situasjoner med beboerne. Det utvikles også gode systemer for å bruke sang som sosial aktivitet og opplevelse for alle, gjennom faste og spontane sangarrangementer for større og mindre grupper.
  • I en syngende institusjon har de ansatte kompetanse og kunnskap om sangens mulige bruksområder og betydning for helse og trivsel. Denne kunnskapen utvikles gjennom kurs og seminarer som gis av prosjektet, samt veiledning og oppfølging fra fagpersoner i programmet.
  • En syngende institusjon har jevnlig kontakt med, og besøk av, lokalt og frivillig sang- musikk- og kulturliv og lokalmiljøet for øvrig. Slik skapes det bro mellom institusjonen og lokalmiljøet, gjennom aktiviteter der sang står i fokus.
sang_i_eldreomsorgen_2.jpg

Hvilke Syngende institusjoner finnes i dag?

I dag finnes det Syngende institusjoner i hele landet, og vi ønsker alltid kontakt med nye institusjoner som ønsker å vite mer, eller bli en del av satsningen. 

Hvem kan bli med?

Alle institusjoner for eldre og personer med demens i Norge kan søke om å få være en Syngende institusjon. Disse institusjonene får jevnlig oppfølging fra oss gjennom ett prosjektår, og mulighet for forlenging etter dette. Vi gjør det vi kan for å lage et skreddersydd opplegg for hver av de Syngende instusjonene. For å motta denne opplærings- og oppfølgingspakken fra Sang i eldreomsorgen forplikter institusjonen seg til å sette av tid til gjennomføringen, og til å definere prosjektet som et satsningsområde forankret i institusjonens ledelse.

Kurs

For å kunne kalle seg en Syngenden institusjon, må kursene omsorgssang og sang som sosial aktivitet være gjennomført. Vi skreddersyr et opplegg som passer den enkelte institusjon. Alle institusjoner kan bestille enkeltseminarer eller veiledning med en av våre dyktige inspiratorer, uten å være definert som Syngende institusjon. Les mer under fanen kurs.


Ta kontakt