SILJELOGO-SYNGENDE GENERASJONER.jpg
 

SYNGENDE GENERASJONER

- Generasjoner som synger for og med hverandre!

Bakgrunn

Syngende generasjoner er initiert av Folkeakademienes Landsforbund og Sang i eldreomsorgen. Prosjektet er støttet av Sparebankstiftelsen DNB. Målet er at prosjektet skal bidra til å styrke sang som kulturuttrykk generelt og bidra til at vår nasjonale sangskatt bringes videre til yngre generasjoner. Prosjektet skal tilrettelegge for gode møter mellom generasjoner med sangen i fokus.


De Syngende institusjonene forplikter seg til å legge til rette for gode sangopplevelser for beboerne, være seg konserter, allsangsstunder, omsorgssang eller å legge opp til mer sang i hverdagen. En viktig del av dette er å få besøk av barnehagebarn og skolebarn på institusjonene. Barna kommer og synger for og eller med beboerne, og de får en felles opplevelse av musikken og sangen som et felles uttrykk og noe som skaper samhold og glede på uansett alder.

Målet er å styrke samhandling mellom generasjoner, styrke sangen som kulturuttrykk samt å bidra til å bevare norske sangtradisjoner for fremtiden. Prosjektet har nytteverdi som læring for barn og ungdom og som aktivitet og trivselsfremmer for eldre på institusjon.

Repertoar

Foreløpig ligger det kun julesanger ute, men en tredjedel av Mads Bergs ”Skolenessangbok”  er spilt inn. (Legges ut så snart det er klart) Her er et rikt tradisjonsamateriale, med sanger både gamle og unge kan kjenne igjen. Noen er velkjente, mens andre er i ferd med å gå i glemmeboken. Her er en mulighet til å ta dem aktivt i bruk! 

Innspilte sanger

Alle sangene spilles inn i to tonearter, slik at det er mulig å tilpasse målgruppen. Eldre synes ofte det er mer behagelig i et litt dypere leie, og barn trenger sangene høyere oppe. Sangene er spilt inn helt enkelt, slik at melodien og teksten kommer tydelig frem. 

Alle kan delta!

Alle som ønsker å være med i prosjektet Syngende generasjoner får tilgang til materialet som er utviklet. Det har fokus på norsk sangtradisjon, som er utviklet til forberedelse av og bruk i generasjonsmøter.

Ta kontakt med oss for mer informasjon om prosjektet og gode tips til hvordan man kan sette i gang med generasjonssang.