BT2B7211.jpg
BT2B7211.jpg

MER SANG I HVERDAGEN!


Bli en Syngende institusjon!
Syngende institusjoner

SCROLL DOWN

MER SANG I HVERDAGEN!


Bli en Syngende institusjon!
Syngende institusjoner

 

Vi vet at aktiv bruk av sang kan styrke helsen, øke livslengden og gi en sterkere følelse av identitet, mening og sammenheng. Sang er også viktig når gruppeidentitet skal etableres eller styrkes og kan bidra til å bryte ned sosiale og kulturelle barrierer. Krafttak for sang inviterer med dette din eldreinstitusjon til å delta i pilotsatsingen Syngende institusjoner.

 


Logoer


Logoer